PL EN

Program promocji polskiej muzyki za granicą - Music Export Poland

Music Export Poland - polska muzyka za granicą 

Polska muzyka za granicą jest praktycznie niesłuchana. Eksport muzyki polskiej jest tak mały, że w statystykach dotyczących handlu zagranicznego właściwie pomijalny. Tymczasem w wielu europejskich krajach, także tuż za miedzą, muzyka to ważny produkt eksportowy, skutecznie promujący państwo na bardzo wielu polach obejmujących nie tylko kulturę, ale również gospodarkę.

Także u nas nie brakuje utalentowanych twórców i artystów czy profesjonalnych producentów, których dokonania mogłyby się stać międzynarodową wizytówką Polski. "Polish music" może zawojować świat. Dotychczas tak się nie stało, bo brakowało programu wsparcia sprzedaży naszej muzyki za granicą. Tę lukę ma teraz zapełnić nowy projekt - Music Export Poland (MExP, musicexportpoland.org), czyli biuro eksportowe polskiej muzyki (polish music export). Jego najważniejszym celem jest doprowadzenie do radykalnego zwiększenia eksportu naszych utworów, artystów i nagrań na rynki zagraniczne.

Na czym polega eksport muzyki polskiej

Realizacji tego przedsięwzięcia podjęły się - dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zrzeszające twórców Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz reprezentujący firmy muzyczne Związek Producentów Audio-Video. Naturalnym obszarem działania tych organizacji jest promowanie i upowszechnianie repertuaru swoich członków zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Także doświadczenia innych państw wskazują na to, że właśnie stowarzyszenia twórców i producentów są najbardziej predystynowane do tego, by tworzyć biura eksportowe muzyki. Aby odnieść pełen sukces, niezbędne jest także wsparcie ministerstw odpowiedzialnych za sprawy kultury.

Można się spodziewać, że działalność tego typu biura, jak Music Export Poland, przełoży się na wzrost przychodów, jakie twórcy, artyści i producenci uzyskują - bezpośrednio lub poprzez swoje organizacje zawodowe - spoza kraju. Co więcej, eksport muzyki polskiej może w efekcie stać się istotnym składnikiem wymiany handlowej Polski z innymi państwami. Warto zadbać o rozwój polskiej muzyki (polish music/Poland music) i sprawić, aby stała się ona słuchana nie tylko w naszym kraju.